Taganemisõigus ja kaebused

Taganemisõigus

Füüsilise isikuna on teil seaduse järgi õigus taganeda tehingust 14 päeva jooksul. Tehingust taganemiseks täitke palun avaldus ning saatke see aadressile martin.laan@psauction.ee.

Kaebused

Kõik esemed müüakse sellises seisukorras nagu nad parasjagu on ning kasutajana on teil võimalus seisukorras veenduda. Vigadest, mis on märgitud või oleks pidanud olema märgitud eseme kontrollimise ajal kliendi poolt, tuleb koheselt PS-ile teada anda. PS võtab vastutuse vaid selliste puuduste eest, millest klient on kirjalikult teadaandnud 15 päeva jooksul alates hetkest, kui viga märgati või oles pidanud olema märgatud. Näiteks eseme ülevaatamise ajal, mis eelneb eseme ostule või üleandmisele.

Ettevõtted, mis soovivad kaebuse esitada, peavad täitma järgneva avalduse: Kaebus-Ettevõte ning saatma selle aadressile martin.laan@psauction.ee.

Füüsilised isikud, kes soovivad kaebuse esitada, peavad täitma järgneva avalduse: Kaebus-Tarbija ning saatma selle aadressile martin.laan@psauction.ee.