Samm - sammult

Me püüdleme alati lihtsa ning tõhusa protsessi poole. Oleme aastate jooksul väljatöötanud mudeli, mis toimib. Anname oma klientidele asjakohast ning selget teavet, nad usaldavad meid ja satuvad harva probleemidesse. 

1. Hindamine

Protsess algab harilikult asjatundliku hinnangu andmisega kogu pankrotivarale, laojääkidele või seadmetele. Seda nii uute kui ka kasutatud seadmete korral.

2. Dokumentide koostamine

Enne esemete oksjonile panemist dokumenteerib PS hoolikalt kogu vajaliku teabe. Teeme fotod ning loome selged esemeid kirjeldavad tekstid. Keerukamate ja/või unikaalsemate esemete korral teeme ka video veelgi parema ülevaate andmiseks.

3. Esemed/Näitamine

Tavaliselt müüme esemeid sellest asukohast, kus nad juba on, et oksjoni läbiviimine oleks tõhus. Seega, toimub ka esemete ostjatele näitamine samas asukohas. Võimalikele ostjatele antakse alati võimalus esemega enne oksjoni lõppemist tutvuda.

4. Oksjon

Algab oksjon, mille jooksul toimub pakkumine harilikult neljapäevast neljapäevani. Kõik pakkumised on avalikud, aga pakkujad on anonüümsed.

5. Esemete kättetoimetamine ja üleandmine

Enne eseme üleandmist väljastatakse ostjale arve, mis peab olema ka tasutud. Eseme üleandmine toimub alati selleks eelnevalt ettenähtud kuupäeval või kokkuleppel oksjonihalduriga.