Esemete ülevaatamine

Me soovitame tungivalt kasutada esemetega tutvumiseks ettenähtud aegu, sest pakkujana on teil kohustus tutvuda eseme seisukorraga. See tähendab, et ostjana peaks teil olema tekkinud oma hinnang eseme ja selle väärtuse osas. Kõik müügisolevad esemed müüakse selles seisukorras nagu nad on ("as is"). PS kontrollib kõik esemed üle ja hindab seejärel nende turuväärtust. Kogu asjakohase info leiate alati eseme kirjeldusest.

Meie oksjonitel on reeglina kindlaksmääratud külastuspäev, mille leiate eseme kirjeldusest. Erinevate esemete puhul on tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht erinevad ning mõnel juhul saab esemetega tutvuda eelneva kokkuleppe alusel oksjonihalduriga.