Korduma kippuvad küsimused

Vormid

  • Volitus muudatuste tegemiseks arvel
  • Tehingust taganemine – Tarbija
  • Kaebus – Äriühingutele
  • Kaebus – Tarbijale

 

Oksjonitest

Kuidas osaleda?

Vajuta „Registreeru“ ja sisesta oma andmed. Registreerumine on pakkumiste tegijale tasuta. Palun tutvuge ka meie kasutamistingimustega. Registreerumiseks peate nende üldtingimustega nõustuma ning oksjonitel osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

Kuidas toimib nimekirja funktsioon?

Iga eseme juures on nupp „Lisa minu nimekirja“. Vajutage sellele ning te saate tekitada isikliku nimekirja teid huvitavatest esemetest. Isikliku nimekirja loomiseks peate olema eelnevalt sisseloginud. Oma isikliku nimekirja leiate, kui kasutate filtri funktsiooni  avalehe keskel.

Kas ma saan vaadata ka juba lõppenud oksjoneid?

Esemeid, millele olete pakkumise teinud, saate näha „Minu leht“ ja „Näita kõiki“ alajaotustest. Vaadata saate üksnes neid lõppenud oksjoneid, milles olete osalenud.

Kas ma saan vaadata oma arveid?

Jah, logige oma PS´i kontole sisse ning minge „Minu konto“ alajaotusesse, kus valige „Minu arved“.

 

Minu konto

Olen loonud konto, aga ei ole saanud aktiveerimise e-maili?

Kontrolli oma postkasti spam´i kausta. Mõnikord suunab mailioperaator meie kirja teadmata põhjustel spam´i kausta.

Kontrollisin spam´i kausta, kuid kirja pole ka seal?

Teie postkastimaht võib olla täis. Kui see juhtub, siis ei mahu meie kiri enam sinna ning lükatakse seetõttu tagasi. Kustutage mõned vanad kirjad ära ning võtke seejärel meiega taas ühendust. Saadame kirja teile uuesti. Kui teie postkastimaht ei ole täis, siis võib olla, et olete teinud oma e-maili aadressi sisestamisel vea. Sellisel juhul on vaja seda aadressit parandada. Palun võtke meiega ühendust ja me aitame teil seda teha.

Minu ettevõttel on PS´i konto, aga ettevõtte nimi ja/või registrikood on muutunud. Ma soovin infot täiendada ning jätkata sama konto kasutamist.

Kui muutunud on ainult ettevõtte nimi, aga number on jäänud samaks, siis ei ole probleemi. Võtke meie klienditoega ühendust aadressil martin.laan@psauction.ee ning teavitage meid nimevahetusest. Lisage teatele ka oma PS konto number. Vajaliku info leiate „Minu profiil“ alajaotusest „Minu konto“ alt.

Kui muutunud on ettevõte registreerimisnumber, siis on vaja luua uus konto.

Kuidas muuta oma profiili andmeid?

Enne e-maili aadressi muutmist on meil vaja seda kontrollida. Palun saatke meile e-mail kas oma uuelt või vanalt aadressilt, lisage oma konto number ning millist e-maili aadressit soovite tulevikus kasutada. Muu info muutmine nagu näiteks postiaadress, telefoni number ja salasõna on lihtsalt teostatav „Minu konto“ - „Minu profiil“ alt.

 

Pakkumiste tegemine

Kui palju ma pean pakkumist suurendama?

Hinnavahemikus EUR 0 – 1 999 on väikseim võimalik samm EUR 10. Vahemikus EUR 2 000 – 9 999 on väikseim samm EUR 100. Vahemikus EUR 10 000 – 49 999 on samm EUR 200. Vahemikus EUR 50 000 – 99 999 on samm 500. Alates hinnast EUR 100 000 on samm EUR 1 000.

Kas pakkumisest saab taganeda?

Kui pakkumine on sisestatud, siis on see siduv ja sellest taganeda ei saa. See reegel kehtib nii füüsiliste kui juriidiliste isikute kohta.

Mis on reservhind?

Igal müüki pandud esemel on kindlaksmääratud reservhind. Kõrgeimat sisestatud pakkumist võrreldakse alati reservhinnaga. Reservhinna määrab kindlaks eseme müüja (isik, kes on eseme oksjonile pannud) ning see on madalaim hind, millega müüjal tekib kohustus eset müüa.

Kas pakkumine on ikka siduv juhul, kui reservhind ei ole saavutatud?

Iga pakkumine on selle tegijale siduv olenemata sellest, kas reservhind on saavutatud või mitte.

Kuidas ma tean, kas pakkumine on reservhinna saavutanud?

Kui reservhind on saavutatud, ilmub eseme juures olevale infoväljale vastav teadaanne ning hind kuvatakse rohelisena.

Mis juhtub peale oksjoni lõppu, kui parim pakkumine on saavutanud reservhinna?

Kui oksjoni lõpuks on reservhind saavutatud, siis võidab eseme parima pakkumise tegija. Võitja e-maili aadressile saadetakse arve ja selle saab allalaadida ka „Minu lehelt“, kui olete sisselogitud.

Mis juhtub peale oksjoni lõpu, kui minu pakkumine on parim, aga ei ole reservhinda saavutanud?

1. Müüja nõustub teie pakkumisega ning me saadame teile arve kolme tööpäeva jooksul. Arve saadetakse e-maili aadressile, mille sisestasite kasutajaks registreerudes ja seda saab allalaadida ka enda PS kontolt.

2. Müüja soovib teiega läbirääkida: PS-i haldur võtab teiega eseme hinna osas ühendust kolme tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppemist. Kui läbirääkimised tehinguni ei vii, tekib järgmistel pakkumiste tegijatel võimalus uuesti pakkuda.

3. Müüja ei võta teie pakkumist vastu. PS Online Oksjonitel ei ole enam võimalik selle eseme müümise vahendamisega tegeleda.

Mis on turuväärtus?

Iga eseme hinnanguline turuväärtus on märgitud eseme kirelduse juures. Turuväärtuse puhul on tegemist hinnanguga, kui palju ese võiks väärt olla ning seda ei pea käsitlema pakkumiste tegemise juhendina. Pakkujad peaksid eseme väärtuse suhtes lähtuma eeskätt isiklikust hinnangust.

Mis on parandamist vajav ese?

Tegemist on esemega, mis enne eesmärgipärase kasutamise võimalikkust vajab parandamist. See tähendab, et ese on kas katki, ei tööta või ei tööta ettenähtud viisil. PS ei vastuta puuduste eest isegi juhul, kui esemel esineb rohkem või suuremaid puuduseid kui eseme kirjelduses toodud. Parandamist vajavate esemete puhul me kaebuseid ei menetle.

Mida tähendab „Masin varuosadeks“?

Masin varuosadeks kuulub samasse kategooriasse „parandamist vajava esemega“. See tähendab, et ese on mõeldud varuosadeks kasutamiseks ning seetõttu tavaliselt ei tööta ning need võivad olla erinevates seisukordades. Soovitame pakkujatel tungivalt käia esemega eelnevalt tutvumas ning veenduda, et ese on soovitud seisukorras.

Olen oksjoni võitnud, kuid arvet ei ole saanud?

Tavaliselt saadetakse arve välja tunni aja jooksul peale oksjoni lõppemist, aga mõnel juhul võib see võtta kauem. Enimlevinud põhjus, miks ostjad ei ole arvet saanud on see, et postkasti maht on täis või on sisestatud vale e-mail või e-maili aadress, mis enam ei tööta. Proovige mõne vana e-maili kustutamist või uue e-maili aadressi loomist. Oma kontoga seotud e-maili aadressi muutmiseks võtke meiega ühendust. Kõiki meie poolt väljastatud arveid saate näha alajaotusest  „Minu arved“  „Minu konto“ all, kui olete sissselogitud.

 

Eksport

Miks tuleb mul tasuda käibemaksu, kui minu ettevõte on registreeritud muus riigis kui müüja?

Kui ostja on registreeritud väljaspool Rootsit ja ostab kaupa Rootsist, siis lisatakse tema arvele Rootsi käibemaks. Nimetatud käibemaks tuleb tasuda ning see tagastatakse ostjale, kui ta on esitanud PS-ile eseme eksportimist tõendava dokumendi või muu dokumendi, mis näitab, et ese või esemed on Rootsist lahkunud. Selleks, et me saaksime teile käibemaksu tagastada, peab mainitud dokument meieni jõudma 14 päeva jooksul alates arve väljastamise tähtajast. Samuti peab ostja esitama meile kõik vajalikud pangaandmed nagu nt. IBAN, BIC/SWIFT kood ning panga nimi ja aadress. Kui ei ole kokkulepitud teisiti, siis ei paku PS transporti ega tollimist, nende mõlema eest vastutab ostja.

 

Ostmine

Kas võitvale pakkumisele lisandub veel mingeid tasusid?

Võitvale pakkumise summale lisandub käibemaks, samuti ostutasu ning sellega seotud käibemaks, kui eseme kirjelduses ei ole teisiti märgitud.

Kuidas tasuda?

Kui te olete parim pakkuja ning teie pakkumine oksjoni lõppedes vastuvõetud, siis saadetakse teie e-maili aadressile arve. Peale arve tasumist ning laekumist saadame teile vastava kinnitus-maili.

Kas ma saad arve saajat muuta?

Jah, see on võimalik, aga me soovitame pakkumiste tegijatel kasutada alati sellist kontot, mis oleks ka eseme ostja, et sellist olukorda vältida. Arve muutmiseks on vaja uuelt arve saajalt vastavat volitust ning arve muutmine maksab üldjuhul 30 eurot, millele lisandub käibemaks. See tasu peab enne arve muutmist olema tasutud. Arve muutmine peab olema tehtud kahe päeva jooksul alates esialgse arve väljastamisest. Me ei muuda arveid, mis on juba tasutud, samuti mitte äriühingutele väljastatud arveid tarbijale väljastatud arveks.

 

Peale oksjoni lõppemist

Millal saan kätte oma ostetud esemed?

Ostetud esemed saab kätte ajal ja kohas, mis on täpsustatud eseme kirjelduses ning arvel. Arvel näidatud aeg ja koht on üldjuhul ka ainuke aeg, millal esemele järele tulla saab.

Kas ma peaks esemele järgitulles midagi kaasa võtma?

Võtke kaasa koopia arvest ning maksekorraldus. Kui keegi teine tuleb esemele järgi, siis peab see isik võtma kaasa arve koopia ning maksekorralduse. Samuti veenduge, et vajadusel oleks kaasas eseme kandmiseks/tõstmiseks vajalikud vahendid, tööriistad ning vajalikud pakkevahendid.

Kas on võimalik tellida ka kauba kohaletoimetamine?

Esemed, mis asuvad Tallinnas, Svenljungas, Göteborgis, Vallentunas, Malmös ja Skelleftea´s on tavaliselt transporditavad teie asukohta. Muude esemete puhul võib see samuti võimalik olla, aga eeldab eelneva kokkuleppe sõlmimist oksjonihalduriga.

Muudest asukohtadest saatmiseks võtke palun ühendust oksjonihalduriga. Täiendavat infot transpordi kohta on võimalik näha ka „Transport ja eksport“ alt.

Käisin ühel teie esemete üleandmisel, aga ei saanud kätte eset mille ostsin. Kas mul on õigus saada selle eest mingit hüvitist?

PS hüvitab reisikulud summas kuni 50 eurot juhul, kui meie oleme vastutavad. Me ei hüvita ajakulu nt juhul, kui olete võtnud töölt vaba päeva.

 

Probleemid ostetud esemega

Kuidas toimib taganemisõigus?

Füüsilise isikuna võite kasutada taganemisõigust. Sellisel juhul andke meile sellest teada, täites vastav vorm 14 päeva jooksul oma ostust alates. Äriühingutele see õigus ei laiene.

Mida teha, kui olen PS-ist saanud kahjustatud eseme?

Kahjustatud esemete kohta lugege siit.

Kuidas toimib kaebuse esitamine?

Kaebuste kohta lugege siit.

Kas teil on muid küsimusi?

Võtke meie klienditoega ühendust telefonil +372 50 42 833, martin.laan@psauction.ee